• Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 3
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5

Thông báo về việc đổi mail liên hệ của Nhập Rẻ:

* infonr@nhapre.com hot mail

* xuat@nhapre.com liên hệ bộ phận hàng xuất

* nhap@nhapre.com liên hệ bộ phận hàng nhập

* muahang@nhapre.com liên hệ bộ phận mua hàng hóa 

* dulich@nhapre.com liên hệ bộ phận tư vấn du lịch

*noidia@nhapre.com liên hệ bộ phận vận chuyển nội địa

Nhập Rẻ

Mở Đại Lý Mới

Nhập Rẻ vừa mới mở tuyến vận chuyển từ Đức về Việt Nam, để biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ với bộ phận tư vấn

Cám ơn mọi người đã ủng hộ Nhập Rẻ trong thời gian qua

Support Online

Quý khách hàng nào có nhu cầu để gặp trực tiếp các bộ phận xin vui lòng gọi điện thoại số: (08)38.489.810 (Ext: Vui lòng xem ở dưới)

TênSkypeYahooTênSkypeYahoo

Hàng Xuất

(Ext:118)

Hàng Nhập

(Ext:121)

Mua Hàng

(Ext:123)

Nội Địa

(Ext:122)

Du Lịch

(Ext:108)

Mua Hàng

Giờ USA


Khiếu Nại

(08)3.503.1080

Nhận tại Văn Phòng

Chuyển hàng tận tay

Quốc Gia

Nhận

hàng

Chuyển

hàng

2.3$/LB 9$/LB

7.5$/kg

(AUD)

69$/5kg

(AUD)

7.5EUR

/kg

15EUR

/kg

Tra Số Tracking

Lượt Truy Cập

free counters

----------------------------------------------------

Danh sách tracking hàng về ở:

TEXAS

OR2

Xin cảm ơn mọi người


Thông Tin


Hàng Vô Chủ Ngày 18 & 25/09/2013
Liên Hệ Thông Tin
Các Mẫu Đơn


You are here:  

Melbourne-Australia

Seoul-Korea

Los Angeles-USA

Paris-France

Tokyo-Japan

HCM-Việt Nam